KVADRAT SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. Selskabsoplysninger

Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) gælder for alt salg og alle leverancer af produkter købt af forbrugere i Kvadrat Online Shop fra Kvadrat A/S, CVR-nr. 45998517, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft, Danmark (i det følgende kaldet "Kvadrat").


www. kvadrathome.dk ("Website") ejes og drives af Kvadrat. 

2. Ordrer

 • Når du afgiver en ordre, sender vi en strakskvittering til dig via e-mail med en bekræftelse på modtagelse af ordren. Bemærk, at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at vi ikke er bundet af ordren på dette tidspunkt. En bindende aftale mellem dig og Kvadrat er først indgået, når vi pr. e-mail har bekræftet, at produkterne er blevet afsendt.
 • Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere din ordre, hvis vi fx ikke er i stand til at opnå betaling, hvis et bestemt produkt er underlagt forsendelsesrestriktioner, hvis det bestilte produkt er i restordre eller ikke opfylder vores kvalitetskrav, er trukket tilbage, eller hvis du ikke opfylder de kriterier, der er anført i disse Handelsbetingelser.
 • Vi hæfter ikke over for dig eller andre, hvis vi 1) trækker et produkt tilbage fra Websitet, uanset om dette produkt er blevet solgt, 2) fjerner, screener eller redigerer materialer eller indhold på Websitet, 3) afviser at ekspedere en handel eller 4) afvikler eller indstiller en handel efter ekspeditionen er påbegyndt.

3. Priser

 • Prisen, der fremgår af Websitet på tidspunktet for ordrebekræftelsen, er gældende med undtagelse af de tilfælde, hvor der er tale om en fejl, herunder slåfejl, mv.
 • Alle oplyste priser er inklusive moms og øvrige afgifter, men eksklusive fragt.

4. Betaling

 • Betaling kan ske med MasterCard og Visa og eventuelle andre betalingsmåder, som til enhver tid annonceres på Websitet. Beløbet trækkes fra din konto, når vi afsender din ordre.
 • Vi træffer alle passende foranstaltninger for at sikre vores Website. Alle kreditkorttransaktioner på Websitet behandles gennem en sikker online-betalingsløsning, der krypterer dine kortoplysninger i et sikkert host-miljø. Derudover vil vi træffe alle passende foranstaltninger, som vi har rådighed over for at opbevare dine ordre- og betalingsoplysninger sikkert, men vi hæfter ikke for eventuelle tab, som du måtte lide, hvis en tredjemand skaffer sig uautoriseret adgang til eventuelle data, som du måtte afgive, når du besøger eller bestiller fra Websitet.

5. Levering og forsendelse

 • Vi tilbyder gratis fragt på alle ordrer over 1.500 DKK.
 • Vi leverer til Danmark og Frankrig. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.
 • Vi afsender alle ordrer senest 1-2 hverdage efter ordrebekræftelsen, forudsat produktet er på lager.
 • Estimeret standardleveringstid er 3-5 hverdage. Du vil kunne følge din ordre via det Track & Trace-nummer, der er anført i den e-mail, du modtager, når vi afsender din ordre.
 • Din ordre leveres i overensstemmelse med din valgte leveringsmetode.

6. Fortrydelsesret og returnering

 • Når du foretager et køb på Websitet, har du 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dato, hvor du har modtaget produktet.
 • Du kan udøve fortrydelsesretten uden at angive nogen bestemt grund ved at give besked til vores Kundeservice via brev eller e-mail til hello@kvadrathome.com. Du kan også udfylde standard-fortrydelsesformular, som du finder nedenfor eller på vores Website: https://www.kvadrathome.dk/pages/retur
 • Standard fortrydelsesformular:

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Kvadrat, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft, Danmark, e-mail: hello@kvadrathome.com.

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende produkter:

 

Ordrenummer:__________________

Bestilt den __/__/__

Modtaget den __/__/__

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse:

 

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) _____________________________________

 

Dato ______________________

 

Du bedes venligst sende fortrydelsesblanketten pr. brev eller e-mail til følgende adresse:

 

Kvadrat A/S

Lundbergsvej 10

8400 Ebeltoft

Danmark

E-mail: hello@kvadrathome.com

 • Fortrydelsesretten løber fra den dato, du har modtaget produktet. Hvis sidste dag i nævnte 14-dages periode er en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Eksempel: Hvis produktet modtages den 1. juni, er seneste fortrydelsesdag den 15. juni. Fristen er overholdt, hvis du sender meddelelse om at gøre fortrydelsesretten gældende før udløb af tidsfristen.
 • Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere produktet til os. Du kan anvende den returlabel, du modtog sammen med produktet. Du skal returnere produktet senest 14 dage efter, du har givet os besked om din fortrydelse af købet.
 • Produktet skal returneres til følgende adresse:

Kvadrat A/S

Lundbergsvej 10

8400 Ebeltoft

Danmark

 • Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende ved at afvise modtagelse af produktet, ved ikke at afhente produktet fra transportøren eller ved at indlevere produktet til vores forhandlere.
 • Vi kan kræve dokumentation for, at produktet er afsendt inden fristens udløb. Hvis produktet sendes, skal det være pakket forsvarligt. Du bærer risikoen for produktet under transport og er ansvarlig for, at pakken/produktet når frem i ubeskadiget stand. Du bør således gemme dine postkvitteringer og et eventuelt Track & Trace-nummer. Vi opfordrer dig desuden til at vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation, du måtte have for dit køb, og returnere det sammen med produktet i original emballage.
 • Returnerede produkter skal være i god og ubeskadiget stand, hvis den fulde købspris skal refunderes. Hvis returnerede produkter er beskadigede eller viser tegn på brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, produktet fungerer på, hæfter du for forringelse af produktets værdi. Du kan således helt eller delvist miste retten til at få refunderet den fulde købspris. Vi anslår en eventuel værdiforringelse ud fra en konkret vurdering af det returnerede produkt.
 • Hvis du fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med de oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), fratrukket eventuel værdiforringelse.
 • Betaling for produktet bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget produktet/produkterne retur til gennemsyn, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at produktet er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.
 • Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du benyttede til betaling af købet. Hvis du fx har betalt med et betalings- eller kreditkort, vil beløbet blive tilbageført til det kort, du benyttede til betaling af købet. Hvis du helt eller delvist har betalt dit køb med et gavekort, vil vi sende dig et nyt gavekort på et beløb svarende til værdien af de produkter, du har returneret, dog ikke ud over det beløb, som gavekortet udgør på ordren.

7. Mangler ved produktet - Reklamationsret

 • Når du køber et produkt i Kvadrats online shop, har du 2 års reklamationsret fra og med leveringsdatoen. Det betyder, at du indtil 2 år efter modtagelse af produktet enten kan få produktet repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
 • Hvis fejl eller mangler efter leveringen opstår på grund af brug af produktet hvortil det ikke er bestemt, forkert brug, misbrug eller anden skadevoldende adfærd eller udefrakommende skader, bortfalder reklamationsretten.
 • Hvis du opdager fejl eller mangler ved det købte produkt, bedes du reklamere over dette til Kundeservice pr. brev, telefon eller e-mail til hello@kvadrathome.com inden for rimelig tid.
 • Reklameres der inden 2 måneder efter opdagelse af fejlen/manglen, anses reklamationen altid for at være rettidig. Din reklamation skal fremsættes senest 2 år efter leveringsdatoen.
 • I din reklamation bedes du oplyse dit ordrenummer samt beskrive manglen på dit produkt. Når vi har modtaget din henvendelse angående en reklamation, sender vi dig en returlabel, så du omkostningsfrit kan sende produktet retur til os.
 • Når du sender produktet retur, bedes du udfylde og vedlægge den medsendte returformular. Du bør altid få stemplet og underskrevet en post-/forsendelseskvittering på posthuset eller fragtfirmaet, når du indleverer pakken. Denne er dit bevis for, at pakken er sendt retur til os, og gør dig ansvarsfri i tilfælde af, at pakken ikke dukker retmæssigt op hos Kvadrat. Du skal gemme din postkvittering, indtil du har modtaget information fra Kvadrat om, at din returpakke er modtaget og behandlet.

8.  Klageadgang

 • Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af din reklamation eller produkterne, kan du indgive en klage over de produkter, du har købt, til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark. Dette kan ske online via Klageportalen for Nævnenes Hus.
 • Du kan også, navnlig hvis du bor uden for Danmark, vælge at indgive en klage via EU-Kommissionens online klageportal på ec.europa.eu/odr.

9. Beskyttelse af personoplysninger

 • Kvadrat indsamler og behandler personoplysninger om kunder og besøgende på Websitet. Al indsamling og behandling af personoplysninger via Websitet sker i overensstemmelse med Kvadrats persondatapolitik https://www.kvadrathome.dk/pages/privatlivspolitik

10. Brug af materiale på dette Website

 • Kvadrat har oprettet dette Website for at kunne give information om virksomheden og produkterne til brugernes eget brug. Brugere må kun downloade en kopi eller udskrive en kopi af materialet fra Websitet til eget ikke-kommercielt privat brug.
 • Medmindre andet anføres, må besøgende på vores Website antage, at alt hvad de ser eller læser på Websitet (såsom billeder, fotografier, herunder afbildede personer på fotografierne, tegninger, ikoner, tekster, videoklip, skriftligt og andet materiale) er beskyttet ved lov, som fx lovgivning vedrørende ophavsret, design og varemærker og er underlagt internationale traktatbestemmelser og national lovgivning verden over. Alle rettighederne tilhører Kvadrat, koncernforbundne selskaber eller tredjemand med hvem Kvadrat har indgået aftale om brug af materialet.

11. Ansvarsbegrænsning

 • Der er udvist stor omhyggelighed i udarbejdelsen af indholdet på dette Website for at sikre, at alle produkter og vilkår er beskrevet nøjagtigt. Der kan dog af og til forekomme tekniske unøjagtigheder og/eller typografiske fejl. Der kan ligeledes forekomme ubetydelige afvigelser i gengivelsen af stil og farver eller i tekstbeskrivelserne. Da de konkrete farver afhænger af din skærm, kan vi ikke garantere, at visningen på din skærm, for så vidt angår alle farver, vil afspejle farven på det produkt, du får leveret. Mindre farveafvigelser betragtes derfor ikke som en mangel som defineret i købeloven. I det omfang loven tillader det, hæfter vi hverken for direkte eller indirekte krav i forbindelse med nøjagtigheden af de oplysninger, der optræder på Websitet, uanset om de skyldes misligholdelse af en forpligtelse, kontrakt, uagtsomhed eller lignende.
 • Vi hæfter ikke for eventuel brug af produkterne, hvis du bruger dem til andre formål end dem, de er lavet til.
 • Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab.
 • Vores ansvar er under alle omstændigheder begrænset til købsprisen på det produkt, du har købt.
 • Dette gælder ikke og begrænser på ingen måde vores ansvar for: (a) dødsfald eller personskade som følge af produktansvar (b) ufravigelige erstatningsregler som fx produktansvarsloven eller (c) såfremt Kvadrat har handlet groft uagtsomt eller forsætligt og dermed forårsaget en skade.

12. Hændelser uden for vores kontrol – Force Majeure

 • Vi hæfter ikke og er ikke ansvarlige for manglende overholdelse eller forsinket overholdelse af nogen af vores forpligtelser ifølge en kontrakt, som skyldes en handling, begivenhed, undladelse, udeblivelse eller pludselig begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder (uden begrænsning) arbejdsnedlæggelser, epidemier, karantæner, borgerlige uroligheder, krig, terrorhandling, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, enhver naturkatastrofe, anvendelse af egnet transportform er umuliggjort, generel mangel på materiale (herunder råmateriale), cyber crime, teknologiske problemer eller kommunikationsproblemer (Force Majeure-begivenheder). Vores opfyldelse ifølge en hvilken som helst kontrakt stilles i bero i den periode, hvor en Force Majeure-begivenhed pågår, og vi vil efterfølgende tildeles en tidsfristforlængelse til opfyldelse af kontrakten. Vi vil i rimeligt omfang bestræbe os på at bringe Force Majeure-begivenheden til ophør og finde en løsning, som vil gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser ifølge kontrakten til trods for Force Majeure-begivenheden.

13. Lovvalg og værneting

 • Alle aftaler vedrørende køb af produkter gennem vores Website indgås i Ebeltoft, Danmark. Disse Handelsbetingelser og enhver aftale vedrørende køb af produkter fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG. Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med disse Handelsbetingelser eller de indgåede aftaler vil alene kunne indbringes for danske domstole.
Tak for din tilmelding!
Danish