Privatlivspolitik – Kvadrat at home

Hos Kvadrat A/S (”Kvadrat” eller ”vi”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger på www.kvadrathome.com og www.kvadrathome.dk. Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjerne for Kvadrats behandling af dine personoplysninger og giver dig de oplysninger, som du har ret til at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bedes læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Kvadrat.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Kvadrat A/S
Lundbergsvej 10
8400 Ebeltoft
Danmark
CVR-nr.: 45998517
E-mail: privacy@kvadrat.org

2. Typer af personoplysninger
De typer af personoplysninger, som vi indsamler, kan omfatte:
• Dit navn
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Din adresse
• Oplysninger om din ordre-/købshistorik
• Oplysninger, som du giver, når du opretter en brugerkonto/profil
• Digitale fodspor (fx oplysninger om hvordan du bruger Kvadrat at Homes webshop)

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
• Når du besøger Kvadrat at homes webshop
• Når du køber produkter online i Kvadrat at homes webshop
• Når du opretter en brugerkonto/profil
• Når du tilmelder dig Kvadrat at homes nyhedsbrev
• Når du kontakter os pr. e-mail, chat, telefon eller brev

3. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:
• Gennemførelse af ordre i Kvadrat at homes webshop
• Administration af forsendelser, reklamationer og returneringer
• Administration af brugerkonto/profil
• Udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale (som kan være baseret på dine tidligere køb og din klikadfærd)
• Markedsføring generelt
• Behandling af forespørgsler fra dig
• Kundesupport
• Udvikling af produkter og services
• Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores tjenester
• Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
• Håndhævelse af Kvadrats vilkår og betingelser
• Fastlæggelse, håndhævelse eller forsvar af retskrav

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger
Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:
• Opfyldelse af kontrakt om køb af produkter eller services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
• Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)
• Legitim interesse i at kunne udarbejde statistiker, gennemføre undersøgelser, forbedre og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
• Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
• Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
• Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores website (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
• Samtykke til at sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail (databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Kvadrat leverer relevante ydelser, fx it-leverandører, e-mailudbydere, leverandører af markedsføringsydelser og koncernforbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.
I forbindelse med Kvadrats udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Kvadrat. Ved delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Kvadrat har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt foretage kommercielle ændringer.
Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:
• Advokater
• Revisorer
• Domstole
• Offentlige myndigheder
• Potentielle købere
• Politiet
• Koncernforbundne selskaber
Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, Privacy Shield-ordningen eller lignende godkendt certificeringsmekanisme.

6. Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovenstående formål.

Vi vil som hovedregel opbevare dine personoplysninger i 3 år efter dit seneste køb. Hvis du har købt produkter, der er dækket af en garanti, sletter vi dine personoplysninger ved udløbet af garantiperioden.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi opbevare personoplysninger relateret hertil i 2 år, fra du afmelder dig nyhedsbrevet, da vi er forpligtet til at kunne dokumentere dit samtykke i denne periode.

Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

7. Cookies
Vi anvender cookies på Kvadrat at home-webshoppen. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde ved at klikke her

8. Sikkerhed
Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Fortrolige personoplysninger overføres kun i krypteret form.

9. Dine rettigheder
• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
• Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
• Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
• Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

10. Links til andre websites og apps m.v.
Kvadrat at Homes webshop kan indeholde links til andre websites og apps. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers websites eller apps eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites og apps, opfordres du til at læse hjemmesideejerens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

11. Spørgsmål eller klage
Hvis du har spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på privacy@kvadrat.org.
Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du sende din klage til tilsynsmyndigheden i dit land. Du finder en liste over europæiske tilsynsmyndigheder her.
I Danmark kan rettes henvendelse til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

12. Ændringer i privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved opdatering vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Kvadrat at homes webshop.


Seneste opdatering 7. juni 2021

Tak for din tilmelding!
Danish